Google har udvidet deres AdWords annoncer med 45 karakterer så der nu er 140 karakterer at gøre godt med.

AdWords Expanded Text Ads

AdWords udvidede tekstannoncer, eller Expanded Text Ads (ETA) som de hedder på engelsk, blev lanceret i sidste uge.

Ændringen består basalt set i at der nu er 140 karakterer at gøre godt med i tekstannoncen, hvor der før var 95 karakterer.

Jeg ved ikke om det ligger noget i at tweets også består af 140 karakterer? Eller om det er helt tilfældigt?

Uanset om der er en bagtanke i dette sammenfald eller ej så ser ændringerne i hvert fald sådan ud:

Gammel annoncetekst format

95 karakterer

Ny annoncetekst format

140 karakterer

Fordelene ved udvidede annoncetekster

I den primære overskrift har du nu 30 karakterer, hvor du før havde 25 karakterer.

Du er sikker på at den sekundære overskrift vitterligt er en overskrift. Før kunne du være heldig at Google flyttede beskrivelseslinje 1 op som en overskrift 2. Men du var aldrig sikker på om det skete eller ej
Sikkerhed om hvordan annoncerne ser ud, giver mere sikkerhed omkring hvad der skaber en bedre klik- eller konverteringsrate.
Så hvis du/dit AdWords bureau arbejder med annoncesplittest (hvilket du/de bør), kan vi med større sikkerhed sige hvad der helt præcist skaber succes.

Beskrivelseslinjerne er slået sammen til én på 80 karakterer. Før var der 75 karakterer fordelt på 2x 35 karakterer. Der er altså større kreativ frihed indenfor copywriting.

Ulemperne ved udvidede annoncetekster

Hvis den sekundære overskrift er for kort, cutter Google den og indsætter […].
Selvom de har sat en karakter grænse så tæller de egentlig pixels. Det betyder at ordet “mammut” f.eks. er længere end “Iliade” fordi “m” fylder flere pixels end “i” og “l”.

Det er ikke muligt at ændre på den første del af URL’en. Før kunne man ændre på om “www” f.eks. kunne vises.
De to felter efter URL’en må maks fylde 15 karakterer hver og adskilles med et “/”.
Før havde du alt i alt 35 karakterer. Du er altså lidt mere låst i din kreativitet.

Det er ikke muligt at lave annoncer foretrukne for mobil-søgninger.
For visse firmaer kan det være en fordel med specifikke mobilannoncer der adresserer dette segment.

Udvidede tekstannoncer i AdWords = højere klikrate?

Er det øgede antal karakterer med til at give en øget klikrate? Eller en øget konverteringsrate som forhåbentligt er det du går efter 😉

Flere melder om lavere klikrate med de nye tekstformater end med de gamle. Helt op til en nedgang på 1,5%-point fra 29,15% til 27,65%.

I forbindelse med Googles lancering har de selvfølgelig gode historier om både øget klik- og konverteringsrate.

Tiden må vise om de nye annonceformater giver en højere klikrate. Umiddelbart har jeg dog svært ved at se hvorfor Google skulle lancere et annonceformat der ikke giver klik og dermed indtjening til Google.

Hvornår udfases de gamle formater?

Du kan indtil videre stadig oprette annoncer i det gamle format. Fra d. 26. oktober slutter dette dog.

De gamle formater kan stadig køre videre efter d. 26. oktober. Men du kan ikke oprette nye gamle annoncer.